Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/13992
Title: Báo cáo kết quả chuyến đi nghiên cứu, khảo sát tại Vương quốc Thụy Điển, và Đan Mạch của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa X
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Keywords: Báo cáo công tác
Đan Mạch
Kiểm toán
Quy trình ngân sách
Thụy Điển
Abstract: Một số nét về tình hình kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước Thụy Điển, và Đan Mạch. Quy trình ngân sách của hai nước. Mốt số vấn đề kiểm toán của Thụy Điển và Đan Mạch. Các vấn đề về thuế của hai nước.
Date Created: 26-10-1999
Issue Date: 1999
Format: 21 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 333UBKTNS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.