Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/14173
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm Trung Quốc
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Báo cáo công tác
Hợp tác cạnh tranh
Hợp tác hữu nghị
Quan hệ hòa hoãn đối thoại
Trung Quốc
Abstract: Khẳng định mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hợp tác hữu nghị. Sự thay đổi quan hệ theo chiều hướng hòa hoãn đối thoại vừa hợp tác vừa cạnh trạnh của hai nước. Nêu tình hình Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Date Created: 28-9-1999
Issue Date: 1999
Format: 4 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 356BCQPAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 482,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.