Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16295
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Angiêri, Vương quốc Marốc và Cộng hòa Tuynidi
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Angiêri
Báo cáo công tác
Marốc
Tuynidi
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Các hoạt động chính và nội dung gặp gỡ tiếp xúc tại các nước. Nội dung trình bày của Đoàn Việt Nam. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 14-2-2003
Issue Date: 2003
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 138UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 772,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.