Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16297
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm công tác tại Cộng hòa Niger và Cộng hòa Ả rập Ai Cập
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Niger
Ai Cập
Báo cáo công tác
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Khái quát về tình hình hai nước. Nội dung các cuộc tiếp xúc và làm việc diễn ra tại hai nước. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 6-8-2003
Issue Date: 2003
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 308UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 771,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.