Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16304
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm CHLB Đức từ ngày 10 - 14/7/2005
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Dạy nghề
Đức
Trường dạy nghề
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Nội dung các buổi tọa đàm tiếp xúc và làm việc về chủ đề dạy nghề: Trường Đại học Tự do Berlin, Viện Dạy nghề liên bang, làm việc với Phòng tiểu thủ công, Làm việc với Sở Giáo dục của vùng Kửln,... Nhận xét và kiến nghị
Date Created: 5-8-2005
Issue Date: 2005
Format: 10 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1767UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 902,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.