Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16308
Title: Báo cáo chuyến công tác tại Cộng hòa Chi lê và Cộng hòa Panama từ ngày 11 đến 16/3/2007
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Panama
Báo cáo công tác
Chi lê
Abstract: Vài nét về tình hình hai nước và quan hệ với Việt Nam. Các hoạt động chính của Đoàn tại hai nước Chi lê và Cộng hòa Panama. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn.
Date Created: 4-4-2007
Issue Date: 2007
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2556UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 841,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.