Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16309
Title: Báo cáo chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 14 đến 19/5/2007
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Lào
Báo cáo công tác
Dự án Việt Lào
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Những nội dung chính hoạt động của Đoàn: Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thongsing Thamavong; Giới thiệu APF và Vùng Châu Á- Thái Bình Dương của APF; Trao đổi về kinh nghiệm công tác; Khảo sát một số dự án Việt - Lào,...
Date Created: 24-5-2007
Issue Date: 2007
Format: 11 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2609UBDN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.