Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16742
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc của Đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Báo cáo công tác
Chuyển giao công nghệ
Đường sắt
Hàn Quốc
Khoa học và công nghệ
Nhà ở cao tầng
Abstract: Các kết quả thu nhận được sau chuyến công tác tại Hàn Quốc: Về lĩnh vực khoa học và công nghệ; Về vấn đề chuyển giao công nghệ tại Hàn Quốc; Về công nghệ cao; Về vấn đề nhà ở cao tầng; về đường sắt của Hàn Quốc. Một số nhận xét và kiến nghị của Đoàn.
Date Created: 13-1-2005
Issue Date: 2005
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 804UBKHCNMT11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 873,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.