Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16743
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan của Đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Thực vật
Nghị viện
Thái Lan
Báo cáo công tác
Dự án Luật
Giống lúa
Khoa học công nghệ
Abstract: Khái quát cơ cấu tổ chức của Nghị viện Vương quốc Thái Lan; Quy trình đề xuất, soạn thảo, trình dự án luật của Nghị viện Thái Lan; Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ ở Thái Lan; Một số kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu và bảo quản giống lúa và thực vật
Date Created: 19-2-2003
Issue Date: 2003
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130UBKHCNMT11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 787,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.