Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18147
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm Ucraina và Rumani của Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Ucraina
Báo cáo công tác
Rumani
Abstract: Khái quát tình hình kinh tế chính trị xã hội của hai nước Ucraina và Rumani. Các hoạt động chính của Đoàn công tác tại hai nước. Một số kiến nghị của Đoàn.
Date Created: 30-7-2004
Issue Date: 2004
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 580BCQPAN11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 607 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.