Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/18602
Title: Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tại Nhật Bản và Hàn Quốc
Authors: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
Authors: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
Keywords: Văn hóa
Nhật Bản
Thanh thiếu niên
Báo cáo công tác
Bảo vệ di sản văn hóa
Giáo dục đào tạo
Hàn Quốc
Abstract: Nêu mục đích của chuyến thăm. Những hoạt động chính của Đoàn tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhận xét của Đoàn về văn hóa và bảo vệ di sản văn hóa, về giáo dục đào tạo, về thanh thiếu niên của hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc.
Date Created: 2-6-2003
Issue Date: 2003
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 211BCVHGDTTN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 638,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.