Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20718
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ và Hàn Quốc của Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Hàn Quốc
Ấn Độ
Báo cáo công tác
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Nội dung các cuộc gặp gỡ với các nước: về quan hệ giữa Việt Nam với các nước, về quan hệ với Quốc hội các nước. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 20-6-2011
Issue Date: 2011
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2384BCUBDN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 585,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.