Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20719
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Mỹ
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Mỹ
Báo cáo công tác
Hoa Kỳ
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Hoạt động chi tiết của Đoàn tại Hoa Kỳ. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 29-10-2009
Issue Date: 2009
Format: 3 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1296UBDN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 379,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.