Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20722
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại tại Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Vương quốc Anh
Quy chế kinh tế thị trường
Tôn giáo
Báo cáo công tác
Dân chủ
Liên minh Châu Âu
Nhân quyền
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Nội dung chính trong các cuộc làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc: về quan hệ Việt Nam - EU, Việt Nam - Anh, về quan hệ kinh tế thương mại, về hợp tác với Quốc hội Việt Nam, về vấn đề dân chủ, tôn giáo, nhân quyền, về đề nghị dành quy ch
Date Created: 18-12-2009
Issue Date: 2009
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1424UBDN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.