Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20836
Title: Báo cáo công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thăm và làm việc tạ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Báo cáo công tác
Bồ Đào Nha
Cục an ninh lương thực và kinh tế
Cục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Tây Ban Nha
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Các hoạt động chính của Đoàn: Làm việc với cục An ninh lương thực và kinh tế, Cục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bồ Đào Nha; Viện Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng , Ủy ban Khoa học kỹ thuật của Quốc hội Tây Ban Nha, làm việc v
Date Created: 29-11-2010
Issue Date: 2010
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1143BCUBKHCNMT12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 682,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.