Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21007
Title: Báo cáo kết quả kết quả chuyến đi thăm và làm việc của Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật tại Trung Quốc và Hàn Quốc
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Báo cáo công tác
Đội ngũ công chức
Hàn Quốc
Hoạt động lập pháp
Tòa án
Trung Quốc
Abstract: Những hoạt động chính của Đoàn tại Trung Quốc và Hàn Quốc: về hoạt động lập pháp, về tòa án và một số vấn đề về đội ngũ công chức ở hai quốc gia Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 14-10-2008
Issue Date: 2008
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 514UBPL12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 682,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.