Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21008
Title: Báo cáo kết quả chuyến đi thăm và làm việc của Đoàn công tác của Ủy ban pháp luật tại Pháp và Hà Lan
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Báo cáo công tác
Cơ chế bảo vệ hiến pháp
Hà Lan
Pháp
Pháp luật bồi thường nhà nước
Tổ chức Quốc hội
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Những hoạt động của Đoàn tại Pháp: về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; về cơ chế bảo vệ hiến pháp, về pháp luật bồi thường nhà nước. Những hoạt động tại Hà Lan: về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; về cơ chế bảo vệ hiến pháp
Date Created: 23-12-2008
Issue Date: 2008
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 625BCUBPL12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 752,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.