Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21010
Title: Báo cáo kết quả chuyến đi thăm và tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, pháp luật về viên chức tại Cộng hòa Ru-ma-ni và Cộng hòa U-crai-na
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: U-crai-na
Báo cáo công tác
Ru-ma-ni
Abstract: Đoàn đã có buổi tiếp xúc làm việc với các cơ quan tổ chức cá nhân là: Ủy ban pháp luật về Kỷ luật và Miễn trừ đại biểu của Hạ viện, Bộ Tư pháp, Tổ chức Minh bạch Quốc tế của Rumani, Viện quyền con người của Rumani, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban quy chế làn vi
Date Created: 9-8-2010
Issue Date: 2010
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2765BCUBPL12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 794,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.