Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21097
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn Đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại Malaysia và Neu Zealand
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Báo cáo công tác
Malaysia
Neu Zealand
Quốc phòng an ninh
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa Quốc hội nước ta và Quốc hội Malaysia và Neu Zealand, đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu vai trò của Quốc hội hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; kinh nghiệm xây dựng p
Date Created: 30-7-2009
Issue Date: 2009
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 808QPAN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 601,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.