Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21099
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn Đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Trung Quốc
Báo cáo công tác
Quốc phòng, an ninh
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Nội dung kết quả thu nhận được về nghiên cứu và tìm hiểu hệ thống pháp luật của Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của Nhân đại toàn quốc, Nhân đại địa phương và nhữ
Date Created: 12-5-2009
Issue Date: 2009
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1073BCQPAN12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 815,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.