Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21242
Title: Báo cáo kết quả của Đoàn Đại biểu Quốc hội Việ Nam tham dự hội thảo về "Vai trò của nghị sĩ trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ ở các nước tiểu vùng sông Mê Kông và Nhật Bản được tổ chức tại CHDCND Lào"
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Báo cáo công tác
Lào
Mê Kông
Nghị sĩ
Nhật Bản
Phụ nữ
Abstract: Nội dung chính: lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật nhằm mục tiêu bảo vệ và thủ đẩy quyền, lợi ích của phụ nữ và chống bạo lực đối với phụ nữa; về chức năng giám sát của nghị sĩ đối với việc thực thi Hiến pháp, pháp luật và các quy định về bảo vệ quy
Date Created: 6-1-2010
Issue Date: 2010
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3444BCUBTP12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.