Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21374
Title: Báo cáo kết quả Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội đi nghiên cứu tại Vương quốc Thụy Điển từ ngày 09 - 16/4/2005
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Pháp luật bình đẳng giới
Tổ chức Quốc hội
Thanh tra Quốc hội
Thụy Điển
Abstract: Mục đích và hoạt động chuyến đi của Đoàn công tác. Các nội dung nghiên cứu: Sơ lược về tổ chức của Quốc hội Thụy Điển; Về Thanh tra Quốc hội; Pháp luật về bình đẳng giới của Thụy Điển; Nhận xét kiến nghị và những vấn đề Việt Nam có thể tham khảo kinh ngh
Date Created: 7-5-2005
Issue Date: 2005
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1290BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.