Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21377
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia của Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Campuchia
Công tác phụ nữ
Tệ nạn xã hội
Xóa đói giảm nghèo
Y tế
Abstract: Chương trình làm việc tại Campuchia. Một số nội dung đã trao đổi tiếp xúc, làm việc và tiếp thu được trong thời gian làm việc tại Campuchia: Sơ lược về Campuchia; Vấn đề xóa đói giảm nghèo; Vấn đề tệ nạn xã hội; Về y tế, Về công tác phụ nữa,… Một số nhận
Date Created: 9-11-2004
Issue Date: 2004
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1000BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 747,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.