Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21379
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Người cao tuổi
Hàn Quốc
Kế hoạch hóa gia đình
Báo cáo công tác
CPE
Chính sách dân số
Chính sách y tế
Abstract: Hoạt động chính của Đoàn tại Hàn Quốc: Về kinh nghiệm hoạt động của CPE; Về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hàn Quốc; Về vấn đề người cao tuổi; Chính sách y tế,…
Date Created: 2-2-2004
Issue Date: 2004
Format: 4 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCLVHQ2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 437,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.