Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21388
Title: Báo cáo kết quả Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội đi nghiên cứu tại Vương quốc Thái Lan từ ngày 8 đến ngày 13/8/2006
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Thái Lan
Abstract: Mục đích chuyến đi và hoạt động của Đoàn. Hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phần cơ thể người ở Thái Lan; Phòng, chống HIV/AIDS ở Thái Lan; Phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm; Chính sách kiểm soát thuốc là của Thái Lan; Hội thảo chính sách phòng, chống tá
Date Created: 25-8-2006
Issue Date: 2006
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2304BCUBXH11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.