Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/21394
Title: Báo cáo của Đoàn Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 18 - 25/7/1999
Authors: Ủy ban Pháp luật
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Báo cáo công tác
Công tác giám sát thi hành pháp luật
Cơ quan tư pháp
Chính quyền địa phương
Trung Quốc
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Nội dung làm việc: Về công tác giám sát việc thi hành pháp luật của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đối với các cơ quan tư pháp. Đoàn làm việc với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Date Created: 1-9-1999
Issue Date: 1999
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 259UBPL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 689,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.