Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21398
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu chính sách, pháp luật về xã hội tại Hàn Quốc
Authors: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Keywords: Báo cáo công tác
Bình đẳng giới và phòng
Chính sách xã hội
Chống bạo lực gia đình
Hàn Quốc
Pháp luật
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Nội dung về pháp luật lao động của Hà Quốc, một số vấn đề cụ thể về quan hệ lao động. Về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Vấn đề cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhận xét và
Date Created: 20-7-2010
Issue Date: 2010
Format: 8 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2348CVBCUBXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.