Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35360
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số 1(08)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Luật đất đai
Thu hồi đất
Quy hoạch sử dụng đất
Tham vấn cộng đồng
Sở hữu đất đai
Pháp luật về giao đất, cho thuê đất
Nguyễn Minh Hồng
Đinh Xuân Thảo
Võ Thị Hồng Lan
Nguyễn Thi Dung
Lê Văn Bình
Đặng Tuyết Trinh
Ngô Quang Tuyến
Abstract: Chủ đề "Sửa đổi luật đất đai năm 2003" đã đưa ra những phân tích, nghiên cứu về chế định sở hữu đất đai và việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2013-3
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 01(08).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.