Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35362
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số 2 (09)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Luật khoa học và công nghệ
Luật việc làm
Kinh tế thị trường
Luật bình đẳng giới
Phản biện xã hội
Đại biểu Quốc hội
Giải quyết khiếu nại
Chống chuyển giá
Lê Bộ Lĩnh
Bùi Sĩ Lợi
Nguyễn Thúy Oanh
Vũ Hồng Anh
Phạm Thanh Tâm
Lê Hữu Nam
Abstract: Bản tin "Thông tin khoa học lập pháp" về chủ đề "Các dự án luật tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII" đăng tải kết quả một số hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học có liên quan đến các dự án luật và nội dung được Quốc hội xem xét cho ý kiến. Bao gồm: Hoàn thiện dự án Luật Khoa học công nghệ; Dự luật việc làm; Thực hiện luật bình đẳng giới...
Issue Date: 2013-5
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 02(09).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 53,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.