Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35370
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số 03 (16)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Tiếp xúc cử tri
Đại biểu Quốc hội
Đại biểu dân cử
Giải quyết khiếu nại
Nguyễn Anh Sơn
Nguyễn Đức Lam
Bùi Nguyên Súy
Nguyễn Ngọc Hùng
Hoàng Văn Tú
Phùng Văn Huyên
Đặng Thị Tuyết Trinh
Trần Tuyết Mai
Abstract: Với chủ đề " Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa ĐBQH với cử tri", bản tin đã tập hợp các bài viết về tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...
Issue Date: 2014-7
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So 03(16).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.