Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/38987
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấo cao Quốc hội Hungari do ngài Kuê-vê-rơ La-xlô, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo
Ủy ban đối ngoại
Số 5726/BC-UBĐN13
Ngài Kuê-vê-rơ La-xlô
Chủ tịch Quốc hội Hungari
Quan hệ hữu ngị
Quan hệ ngoại giao
Tín dụng ưu đãi
Hợp tác nghị viện
Abstract: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấo cao Quốc hội Hungari do ngài Kuê-vê-rơ La-xlô, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chuyến thăm là dịp hai nước trao đổi những vấn đề cần quan tâm; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quan hệ lập pháp hai nước và sự phối họp giữa quốc hội hai nước tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.
Issue Date: 2015-11-30
Type: Báo cáo
Extent: 5tr.
Method: Ủy ban đối ngoại
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • QuochoiHunggarithamVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.