Phân quyền - Phòng chống tham nhũng : [336]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 336
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2007)

 • Tham nhũng hiện nay đã được Đảng và Nhà nước chúng ta nhận định như là một quốc nạn. Mọi ngành, mọi cấp, mọi công dân phải có trách nhiệm hiến kế cho việc phòng chống quốc nạn này. Với cách tiếp cận tham nhũng như là một thứ dịch bệnh, tác giả đã đề xuất ứng dụng các phương pháp phòng chống dịch bệnh vào phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-01)

 • Bài viết nghiên cứu, đánh giá về hoạt động điều tra ban đầu tội phạm tham ô tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra ban đầu tội phạm tham ô tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước theo chức năng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-05)

 • Bài viết phân tích tính tất yếu, cơ sở xã hội học của vận động hành lang và phòng, chống tham nhũng và mối liên hệ giữa vận động hành lang và phòng, chống tham nhũng,,, từ đó đề xuất một số kiến nghị.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-05-20)

 • Bài viết phân tích làm rõ các cách hiểu khác nhau về tội phạm tham nhũng, đặc điểm của tội phạm tham nhũng và các quy định của pháp luật Việt Nam về loại tội phạm này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-07)

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu một số lý thuyết, cách tiếp cận về vai trò, địa vị pháp lý của công dân trong phòng, chống tham nhũng; và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 336