Phân quyền - Phòng chống tham nhũng : [227]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 227
 • XDD3.20.Dm phthuc ldao Dang_ ktra gs_PC tham nhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Văn Thông (2020-03)

 • Nghiên cứu nhằm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn là công việc cần thiết trong xây dựng Đảng. Trong bài, tác giả đã đề cập một số nội dung của đề tài cấp quốc gia với chủ đề trên do TS. Trần cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trung ương làm Chủ nhiệm đề tài...

 • TCCS.3.20.B9. Kiem soat ngan chan nhom loi ich hien nay.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Chung (2020-03)

 • Trong thời gian gần đây, nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu đã bước đầu sáng tỏ, nhất là trên phương diện lý luận một số vấn đề về "nhóm lợi ích", nhưng vẫn chưa phản ánh được đầy đủ đặc điểm, bản chất, phương thức tác động, nguyên nhân hình thành "nhóm lợi ích". Chính vì vậy, việc tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề trên sẽ góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tác động đ...

 • TCCS.4.20.B2. Bien phap phong chong tham nhung hqua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hòa Bình (2020-04)

 • Những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả rõ nét nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, truy t...

 • NCLP.so23.19.Chongthamnhung,thucte,giaiphap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Tuấn (2019-12)

 • Chống tham nhũng trước tiên cần phải có cơ chế minh bạch, giải trình, có sự giới hạn và kiểm soát quyền lực, xây dựng một nền văn hóa liêm chính. Đồng thời, cần phải có cơ chế bảo vệ người đưa ra bằng chứng về việc tham nhũng và có sự giải thích rõ về yếu tố "trục lợi", xác định rõ và giám sát việc tuân theo các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý tài sản công, cả...

 • NCPL 8.19-B5 PL ve kiem soat thu nhap cua nguoi co chuc vu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thị Lan Phương (2019-04)

 • Hiện nay kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vẫn chưa đạt được như mong đợi, dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn cho việc xử lý hành vi; tài sản, thu nhập không hợp pháp và đặc biệt là đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng. Các quy định pháp Ịuật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn nhiều bất cập: hiện chưa có văn bản cụ th...

 • NCPL 7.19-B4 Ke khai, kiem soat tai san.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Minh Hội (2019-04)

 • Thời gian qua, việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở nước ta còn nhiều bất cập, hình thức và chưa đạt hiệu quả cao. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, có cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để bảo đảm việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đạt hiệu quả cao cần những giải pháp đồng bộ, toàn ...

 • B6-NgheLuat3.2018-thuctrangcongtacthuhoitaisanthamnhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Xuân Việt (2018-03)

 • Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi công tác thu hồi tài sản tham nhũng một cách có hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế. Trong bài viết tác giả tập trung làm rõ thực trạng thực thi công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, trên...

 • B6-QLNN12.18.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Lê Quang Kiệm (2018-12)

 • Hiện nay, trên thế giới có nhiều khái niệm khác nhau về tham nhũng, nhưng vẫn chưa có một khái niệm, định nghĩa chung về tham nhũng. Ở Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng ghi rõ: "Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi". Tham nhũng trong khu vực tư là một khái niệm còn khá mới ở Việt Nam. Bài viết của tác giả sẽ&#x...

 • B5-NCLP18.18.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Văn Hải, Trịnh Văn Tú (2018-09-06)

 • Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. Thông qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý hàng trăm vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách gây thất thoát lớn nguồn lực quốc gia, đồng thời, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phòng, chống tham nhũng, thất thoát, nâng cao hiệu ...

 • B4-NCLP15.18-Co quan chuyen trach phong, chong tham nhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Đỗ Thu Huyền (2018-8)

 • Trong bối cảnh công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, đây là thời điểm thích hợp để tính đến những giải pháp mang tính chiến lược trong phòng, chống tham nhũng, trong đó có việc xây dựng một mô hình cơ quan phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện của Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý ...

 • B20-LLCT6.17- KN NN ve phong chong tham nhung.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Lưu Thúy Hồng (2017-06)

 • Tham nhũng chính sách là việc lạm dụng quyền lực để làm sai lệch quy trình chính sách, từ việc xác lập nghị trình, xây dựng và ban hành chính sách, đến tổ chức thực hiện, đánh giá chính sách, nhằm trục lợi bất chính. Tham nhũng chính sách thường rất tinh vi, khó phát hiện, khó đánh giá hết hậu quả và có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế để&...

 • UNDP.Bao cao nghien cuu dieu tran_En.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Alan Doig, Đào Lệ Thu (2013-10)

 • Báo cáo đưa ra lập luận cho việc sửa đổi và mở rộng mục ‘Các tội phạm về tham nhũng’ trong đó bao gồm cả khu vực công và tư, một mục sửa đổi với tên gọi ‘Các tội phạm công sở’ dành riêng cho khu vực công. Đưa ra khuyến nghị cụ thể trong đó xác định bắt đầu tiến trình cải cách bằng việc sửa đổi nội dung BLHS.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 227