Phân quyền - Tư pháp : [1612]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1612
 • NCLP9.20.Bien phap tu phap_thuc trang_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đình Thắng (2020-09)

 • Biện pháp tư pháp là một chế định quan trọng của luật hình sự, có vai trò không thể phủ nhận trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về khái niệm, đặc điểm; phân tích một số vướng mắc, bất cập của thực tiễn áp dụng các biện pháp tư pháp trong lĩnh vực tố tụng hình sự và đề xuất biện pháp khắc p...

 • NCLP7.20.Yeu to tranh tung_mo hinh to tung tham van truyen thong cua VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Võ Minh Kỳ (2020-07)

 • Mô hình tố tụng hình sự truyền thống của Việt Nam là mô hình tố tụng thẩm vấn, đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, bao gồm vấn đề tính công bằng của phiên tòa và quyền con người. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định một số yếu tố tranh tụng nhằm khắc phục các khiếm khuyết trên. Bài viết cung cấp một góc nhìn tổng quát về mô hình tố tụng truyền thống của Việt Nam và phân tíc...

 • NCLP15.8.20.Thu tuc phuc tham VAHC.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Mơ (2020-08)

 • Bài viết cung cấp thông tin làm rõ các điểm hạn chế, bất cập trong quỵ định của Luật Tố tụng hành chính hiện hành về thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính, và các kiến nghị hoàn thiện.

 • NCLP13.7.20.Quyen luc hoat dong tu phap_thuc trang_kien nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Mạnh Cường (2020-07)

 • Vấn đề kiểm soát quyền lực (KSQL) nói chung, KSQL trong bộ máy nhà nước nói riêng đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Trên thực tế, việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp vẫn còn hạn chế nhất định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày thực trạng cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng pháp luật về&...

 • NCLP13.7.20.Quyen im lang_bi cao_xet xu so tham VAHS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Võ Quốc Tuấn (2020-07)

 • Hiến pháp năm 2013 và Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã gián tiếp ghi nhận quyền im lặng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự. Vậy, cần phải bảo đảm thực hiện quyền này của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Tòa án như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích khái niệm, thực trạng bảo đảm quyền im lặng của bị&#x...

 • NCLP13.7.20.Khang nghị GĐT trong to tung dan su.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Thạch Phước Bình, Bùi Thị Loan (2020-07)

 • Bài viết này trình bày, phân tích các quy định của pháp luật về kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự (chủ thể có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm; căn cứ, điều kiện kháng nghị giám đốc thẩm; trình tự, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm), thực tiễn áp dụng thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

 • TAND12_6.20.Nguyen Van B_Le Hoang H_Pham toi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nhiều tác giả (2020-06)

 • Tài liệu đề cập đến tác giả Lê Văn Cường, Tòa án quân sự Quân khu 3 đồng tình với quan điểm thứ nhất và đưa ra những phân tích về vụ án; tác giả Nguyễn Văn Lam, Tòa án quân sự Quân khu 9 đồng tình với quan điểm thứ ba và đưa ra các lập luận; tác giả Lê Thị Huyền, Phó Chánh án TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đồng tình với quan điểm thứ tư và đưa ra những lý giải;&#...

 • NL.8.20.Quyet dinh giam doc tham_HDTPTANDTC.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hạnh (2020-08)

 • Giải quyết vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình (vụ án dân sự) nói chung, vụ án tranh chấp hợp đồng nói riêng đúng đắn, đạt được sự công bằng, từ đó quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự trong thực tiễn xét xử là mục tiêu đặt ra. Đạt được các mục tiêu trên, cùng với các kỹ năng xác định tình tiêt vụ án, yêu cầu của đương sự, thu...

 • NL.8.20.Ky nang binh luan an.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Hằng (2020-08)

 • Nghiên cứu, phân tích, bình luận án, bản án đã và đang được sử dụng phổ biến trong hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý, đào tạo, thực hành nghề luật... Bản án cô đọng nội dung của vụ án được Tòa án thể hiện trong quyết định của mình Do đó, phân tích, bình luận bản án không chỉ là vấn đề thuần túy lý thuyết kỹ năng, mà là cách thức để các chủ thể tìm được nhiều vấn đề bình&#...

 • NL.7.20.Xac minh dieu kien thi hanh an dan su_kinh nghiem.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hương GIang (2020-08)

 • Thời điểm xác mình là các quy định về thời điểm mà người có thẩm quyền xác minh được quyền hoặc có nghĩa vụ tiến hành xác minh điều kiện thi hành án (THA). Đây là một quy định quan trọng giúp các cơ quan có thẩm quyền, đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đánh giá tính hợp pháp đối với hoạt động xác minh của chấp hành viên (CHV). Bài viết phân tích quy định về thời&#x...

 • NL.7.20.Xoa thong tin_ly lich tu phap_de xuat_kien nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Minh Phương (2020-07)

 • Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở nguồn thông tin lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, thông tin trong lý lịch tư pháp không phải được lưu trữ mãi mãi mà tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật sẽ được xóa bỏ. Bài viết đề cập đến quy định của pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về xóa bỏ thông tin trong lý lịch tư pháp, đồng thời, đưa ra kiến n...

 • NL.7.20.Xac minh dieu kien thi hanh an dan su_kinh nghiem.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hương Giang (2020-07)

 • Thời điểm xác minh là các quy định về thời điểm mà người có thẩm quyền xác minh được quyền hoặc có nghĩa vụ tiến hành xác minh điều kiện thi hành án (THA). Đây là một quy định quan trọng giúp các cơ quan có thẩm qưyền, đương sự, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đánh giá tính hợp pháp đổi với hoạt động xác minh của chấp hành viên (CHV). Bài viết phân tích quy định về&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1612