Phân quyền - Tư pháp : [1623]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1623
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2021)

 • Bài viết phân tích khái niệm ODA và tầm quan trọng của nó với các nước đang phát triển; Sự cần thiết của phòng, chống tham nhũng trong sử dụng vốn viện trợ phát triển; Ý nghĩa của việc phòng chống tham nhũng trong sử dụng viện trợ phát triển.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2020)

 • Thu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi tài sản tham nhũng, bài viết này trình bày phương thức thu hồi tài sản dựa trên quy trình khởi kiện dân sự theo kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số k...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2019)

 • Thực tiễn thu hồi nợ cho thấy, tổ chức tín dụng phải sử dụng nhiều giải pháp để xử lý nợ và giải pháp cuối cùng khi thu hồi nợ là khởi kiện ra Tòa án. Tuy nhiên, việc khởi kiện thu hồi nợ của tổ chức tín dụng trên thực tế gặp rất nhiều rào cản khác nhau. Bài viết nêu ra những quy định pháp luật và việc thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2021)

 • Thu hồi tài sản là công cụ hữu hiệu để đấu tranh phòng chống tham nhũng, được hầu hết các quốc gia áp dụng. Từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về thủ tục và phương thức thu hồi tài sản (thông qua các hình thức kết án, kết tội, thủ tục hành chính, thủ tục dân sự), tác giả đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2021)

 • Trước tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid hiện nay thì việc phải tổ chức thi hành án để thu hồi số tiền có giá trị rất lớn cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng tạo ra áp lực lớn cho các cơ quan thi hành án dân sự nói chung và các Chấp hành viên nói riêng. Bài viết phân tích thực trạng thi hành án tín&#x...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2020)

 • Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Bài viết phân tích cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ngoài thủ tục tố tụng hình sự trong pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Trê...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2018)

 • Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi công tác thu hồi tài sản tham nhũng một cách có hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế. Trong bài viết tác giả tập trung làm rõ thực trạng thực thi công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, trên...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2021)

 • Bài viết trình bày quy định và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật trong việc xác định đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính; xác định quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai là đối tượng khởi kiện của các vụ án hành chính trong thực tiễn công tác xét xử của Tòa án nhân dân; từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2020)

 • Bài viết trình bày việc giải quyết vụ án hành chính nói chung, đặc biệt các vụ án hành chính liên quan đến đất đai, việc xác định đối tượng khởi kiện, thời hiệu khởi kiện và thành phần tham gia tố tụng luôn là những vấn đề phức tạp, do đó, sai sót của các tòa án về vấn đề này khá thường xuyên nên cần lưu ý quan tâm.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2023)

 • Chuyên đề đưa ra các ý kiến góp ý về một số vấn đề chung trong Dự thảo Luật Lưu trữ (Sửa đổi): (1) Về quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật Lưu trữ (Sửa đổi); (2) Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật; (3) Về bố cục; (4) Về kỹ thuật lập pháp. Từ đó nêu lên những nội dung góp ý cụ thể về các quy định trong Dự thảo Luật để cơ quan soạn thảo nghiên cứu và hoàn thiện.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2023)

 • Bài viết đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện tổ chức bộ máy của các Tòa án nhân dân theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1623