Phân quyền - Vấn đề xã hội : [1657]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1657
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2024-05)

 • Chuyên đề tổng hợp thông tin, số liệu cơ bản về các vấn đề thuộc lĩnh vực Xã hội 5 tháng đầu năm 2024, bao gồm: Đời sống dân cư và một số chỉ số xã hội nổi bật; Giáo dục và đào tạo; Tiêu dùng; Môi trường; Y tế, sức khỏe cộng đồng, dịch bệnh; Lao động - Việc làm; Phúc lợi, bảo hiểm và an sinh xã hội; Tội phạm, tệ nạn xã hội; Giao thông vận tải; Văn hóa, thể thao, du lịch.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Hồng Sơn (2024-01)

 • Bài viết đưa ra cần có những chiến lược, kế hoạch nhằm bảo đảm một nền an ninh lương thực thực sự bền vững, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh lương thực đồng đều cho mọi người dân trong mọi vùng miền.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Trần Thị Thuỳ Lâm (2023-12)

 • Bài viết phân tích quy định của pháp luật, thực tiễn và những vướng mắc chủ yếu trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm hưu trí bắt buộc. Trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm hưu trí.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Thị Mơ;  Advisor: Vũ Thị Mai, Lê Thanh Hà (2024)

 • Luận án phát triển thêm khái niệm về người khuyết tật, luận giải rõ ràng hơn khả năng tiếp cận các nguồn lực cơ bản như tiếp cận công trình công cộng, tiếp cận cơ sở hạ tầng, tiếp cận thông tin, và tiếp cận các dịch vụ -thể chế của người khuyết tật; Luận án đã xây dựng được khung lý thuyết nghiên cứu về sinh kế của người khuyết tật vùng đồng bằng sông Hồng trên cơ sở sự kết hợp giữa năm nguồn lực sinh kế là vốn con người, vốn tài chính, vốn xã hội, vốn vật chất và vốn tự nhiên với năng lực của người khuyết tật trong đó năng lực của người khuyết tật là nhân tố mới trong mô hình sinh kế. Luận án luận giải vai trò hỗ trợ của công nghệ thông tin đối với từng dạng khuyết tật cho các...

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-03)

 • Bài viết phân tích chính sách an sinh xã hội đối với phụ nữ dân tộc thiểu số trên các phương diện về tiếp cận việc làm, giáo dục, các chính sách về chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1657