Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44324
Title: Báo cáo kết quả đón Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam thăm làm việc tại Việt Nam
Authors: Quốc hội
Keywords: Nghị sĩ
Quốc hội khóa XIV
Tổ chức nghị sĩ hữu nghị
Số: 12/NSHN 14
Thái Lan
Việt Nam
Báo cáo
Thăm và làm việc tại Việt Nam
Củng cố giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy giao lưu hữu nghị
Tăng cường quan hệ
Cơ quan lập pháp
Description: Báo cáo kết quả đón Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam thăm và làm việc tại Việt Nam. Mục địch chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Nhóm NSHN Thái Lan - Việt Nam nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp Thái Lan và Việt Nam; xây dựng sự hiểu biết và tin cậy giữa các Nghị sĩ hai nhóm; trao đồi các thông tin có sự quan tâm chung giữa các Nghị sĩ hai nước
Abstract: Báo cáo kết quả đón Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam thăm và làm việc tại Việt Nam. Mục địch chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Nhóm NSHN Thái Lan - Việt Nam nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp Thái Lan và Việt Nam; xây dựng sự hiểu biết và tin cậy giữa các Nghị sĩ hai nhóm; trao đồi các thông tin có sự quan tâm chung giữa các Nghị sĩ hai nước
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Coverage: 7 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 99811507353389964344120788047709062464.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.