Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45622
Title: Tiếp tục hoàn thiện các quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán để đáp ứng nhu cầu hội nhập
Authors: Lê Vũ Nam
Keywords: Thị trường chứng khoán
Công ty niêm yết
Công bố thông tin
Công bố thông tin công ty niêm yết
Pháp luật
Thông tin về công ty niêm yết
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng các quy định trong Thông tư số 155/2015/ TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 155/2015/ TT-BTC). Qua đó chỉ ra những hạn chế, bất cập làm cơ sở hình thành những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tap chí Nghiên cứu lập pháp số 16(344) T8/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP16.17-B6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.