Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53899
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.date.issued1994-11-16-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53899-
dc.description.abstractCông ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982 đã đưa ra những nội dung về việc hợp tác giữa các quốc gia khi tham gia công ước về Luật biển trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau mọi vấn đề liên quan đến Luật biển và ý thức được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho các dân tộc trên thế giới.-
dc.format.extent152 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.subjectCông ướcvi
dc.subjectLiên Hợp quốcvi
dc.subjectLuật biểnvi
dc.subject1982vi
dc.titleCông ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982vi
dc.typeVăn bản pháp luậtvi
dc.source.methodWebsite của Đảng Cộng sản Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.