Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54451
Title: Phát biểu khai mạc và đề dẫn của Tọa đàm CEDAW và phát luật về bình đẳng giới tại Việt Nam.
Authors: Trương Thị Mai
Keywords: Phát biểu
Khai mạc
Đề dẫn
Giới
Abstract: Nội dung phát biểu khai mạc và đề dẫn của bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội của Tọa đàm CEDAW và phát luật về bình đẳng giới tại Việt Nam.
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang,pdf
Method: Trang nu DBQH nnsvn.quochoi.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Truong Thi Mai - Khai mac CEDAW (final).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.