Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54453
Title: Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và kỹ thuật xử lý các bất thường mạch máu ở bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Giải phẫu
Mạch máu
Ghép thận
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Abstract: Trong nghiên cứu này chỉ gặp biến đổi về số lượng, không gặp các hình thức biến đổi giải phẫu khác về mạch máu của thận ghép (60 thận có nhiều động mạch, 17 thận có nhiều tĩnh mạch, 7 thận nhiều cả động mạch và tĩnh mạch). Có nhiều biện pháp kỹ thuật đã được áp dụng trong ghép thận khi thận ghép có nhiều mạch máu, trong đó biện pháp nối các mạch máu thận ghép với mạch chậu người nhận bằng các miệng nối riêng rẽ được sử dụng nhiều nhất với 76,15% thận ghép nhiều động mạch và 41,7% thận ghép nhiều tĩnh mạch.
Advisor: Đoàn Quốc Hưng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 156 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Y Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án TS của Nguyễn Minh Tuấn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA TS của Nguyễn Minh Tuấn - Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 884,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA TS của Nguyễn Minh Tuấn - Tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 586,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 281,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin kết luận mới của LA - TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 329,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin kết luận mới của LA - TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 184,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.