Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54460
Title: Nghiên cứu phân vùng chức năng phục vụ tổ chức không gian quản lý tài nguyên và môi trường tại tỉnh Phú Thọ
Authors: Ngô Quang Dự
Keywords: Quản lý tài nguyên
Phú Thọ
Phân vùng
Môi trường
Abstract: Phân vùng chức năng theo tiếp cận địa lý tổng hợp với các phương án phân vùng tài nguyên bộ phận. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lý tương ứng trong từng bước thực hiện được xây dựng và áp dụng cho lãnh thổ tỉnh Phú Thọ. Kết hợp các phương pháp phân tích địa lý, mô hình dự báo và kỹ thuật định lượng trong phân tích, đánh giá, dự tính tài nguyên môi trường phục vụ định hướng tổ chức không gian quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường tại lãnh thổ tỉnh Phú Thọ.
Advisor: Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Diệu Trinh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 178 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luận án NCS Ngô Quang Dự.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 15,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT- Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 858,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT - English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 683,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Trich yeu LA Ngô Quang Dự.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Thông tin đóng góp mới LA Ngô Quang Dự.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.