Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54502
Title: Đánh giá thực trạng tính ổn định của pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Cương, Trương Hồng Quang
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Ổn định là một yêu cầu quan trọng của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền, có thể nhận thấy hệ thống pháp luật Việt Nam còn thiếu tính ổn định. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông qua đánh giá thực trạng và chỉ ra các nguyên nhân, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tính ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam thời gian tới.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 5-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.19-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.