Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54503
Title: Pháp luật và thực thi pháp luật về khởi nghiệp
Authors: Lê Thu Thảo, Trần Thị Lan Phương
Keywords: Pháp luật
Khởi nghiệp
Thực thi pháp luật
Abstract: Phong trào khởi nghiệp nở rộ tại Việt Nam từ năm 2015 và đến năm 2016 Chính phủ Việt Nam chọn là năm khởi nghiệp quốc gia. Có thể thấy, hoạt động khởi nghiệp đang rất phát triển và có những khởi đầu khá thành công trên thị trường Việt Nam, trong đó một trong các yếu tố tác động đến sự thành công của doanh nghiệp là hệ thống pháp luật điều chỉnh. Hiện nay, pháp luật về khởi nghiệp tại Việt Nam đã có bước đầu khởi sắc và đang trong quá trình hoàn thiện. Bài viết nhóm tác giả phân tích về pháp luật và thực thi pháp luật về khởi nghiệp Việt Nam, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế này.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 5-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.19-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.