Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54506
Title: Kỹ năng và kinh nghiệm kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ án tai nạn giao thông đường bộ
Authors: Nguyễn Thành Thống
Keywords: Kiểm sát
Khám nghiệm hiện trường
Tai nạn giao thông
Abstract: Việc thu thập các chứng cứ ban đầu được đầy đủ, khách quan và toàn diện, góp phần xử lý, giải quyết đúng đắn các vụ việc, vụ án liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ. Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu và đề cập đến một số kỹ năng, kinh nghiệm của Kiểm sát viên trong hoạt động kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đưòng bộ.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 5-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ksat5.20.B3.Kinh ng Ksat kham nghiem TNGT dg bo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.