Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54511
Title: Đối tượng của hợp đồng tặng cho tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam
Authors: Lê Thị Giang
Keywords: Hợp đồng tặng cho
Tài sản
Pháp luật dân sự
Việt Nam
Abstract: Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, các hợp đồng tặng cho tài sản ngày càng được giao kết nhiều với giá trị tặng cho lớn. Một trong những nội dung quan trọng nhất trong họp đồng tặng cho là đối tượng tặng cho. Bài viết tìm hiểu về đối tượng của họp đồng tặng cho tài sản nói chung cũng như một số đối tượng tặng cho phổ biến trong thực tế gồm quyền sử dụng đất và nhà ở. Qua đó, chỉ ra một số bất cập của pháp luật liên quan đến đối tượng của hợp đồng tặng cho tài sản và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 5-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ksat5.20.B5.Dtg HD tang cho TSan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.