Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54528
Title: Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyển giao quyền tác giả
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Pháp lý
Hợp đồng chuyển giao
Quyền tác giả
Abstract: Bài viết đề cập bản chất của hợp đồng chuyển giao QTG; chủ thể của hợp đồng chuyển giao QTG; đối tượng của hợp đồng chuyển giao QTG; hình thức của hợp đồng chuyển giao QTG; nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền tác giả.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 8 (kỳ II tháng 4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND8.20.B3.Hdong chuyen giao Q tac gia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.