Browsing by Author Bùi Xuân Toán

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 1 of 1

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2022)

  • Cuốn sách cung cấp thông tin về: tiến hóa tiền sinh học và sự xuất hiện loài người; văn hóa và các cơ sở nền tảng của tiến hóa văn hóa; ba trụ cột của tiến hóa văn hóa vi mô: kinh tế - khoa học và công nghệ - con người.