Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 32522
 • 38. Results from the National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (03-11-2011)

 • Báo cáo này trình bày những phát hiện của Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được thực hiện bởi Tổng cục thống kê (GSO) của Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện như một phần của Chương trình phối hợp của Chính phủ Liên hợp quốc về Chính phủ Việt Nam (JPGE), với sự hỗ trợ kỹ thuật&...

 • 2. Study on the quality of Family Planning in Viet Nam.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (05-10-2018)

 • Mặc dù Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể đối với hệ thống cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, nhưng vẫn có những lo ngại về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cũng như tỷ lệ ngừng sử dụng biện pháp tránh thai và thất bại của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu cao về bằng chứng đáng tin cậy về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế ...

 • Tdong cua nganh may mac va giay dep den tre em VN.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (6-2017)

 • Nghiên cứu đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng chính và các nguyên nhân gốc rễ, từ đó đề ra những khuyến nghị về các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi, đẩy mạnh các tác động tích cực nhằm giúp thực hiện các can thiệp có hiệu quả, bám sát mục tiêu đề ra và giúp xây dựng tài liệu hướng dẫn kể cả các thông lệ tốt, thân thiện với trẻ&#x...

 • B4-QLNN 8.18-vandungsttthcm.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc (08-2018)

 • Lịch sử đã chứng minh, các thời kỳ thịnh suy của các chế độ chính trị đều do có hay không có chính sách thu hút, sử dụng trí thức, nhân tài trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Để có cái nhìn đúng đắn, toàn diện hơn về nhân tài đối với sự hưng vong của quốc gia, bài viết luận giải những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân tài, trên cơ sở đó đưa ra một số...

 • Hien phap Hoa ky 1787.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1787)

 • Bản Hiến pháp gồm 7 Điều và có các Điều sửa đổi, bổ sung nhằm xây dựng một liên bang hoàn hảo, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do của cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 • TVQH_HiếnphápHoaKỳ_KLĐHQG.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1787)

 • Hiến pháp Hoa Kỳ, 1787 nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhằm xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do, quyết định xây dựng và ban hành Hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 • ban ve quyen uy.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Các Mác và Ph. Ăng-ghen (1872-1873)

 • Nội dung bài viết phản ánh quyền uy và tự trị là những điều tương đối mà phạm vi áp dụng thì tuỳ theo những giai đoạn khác nhau của sự phát triển xã hội mà thay đổi.