Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 51297
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam (02- 2019)

 • Bản thông tin tóm tắt cung cấp các thông tin và số liệu chính về Chương trình Toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng ưa thích con trai và hạ thấp giá trị con gái. Chương trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính thông qua việc tăng cường các chính sách và các chương trình quốc gia dựa trên bằng chứng để giải quyết vấn đề ưa thích con trai, hạ thấp giá trị co...

 • 38. Results from the National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (03-11-2011)

 • Báo cáo này trình bày những phát hiện của Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được thực hiện bởi Tổng cục thống kê (GSO) của Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện như một phần của Chương trình phối hợp của Chính phủ Liên hợp quốc về Chính phủ Việt Nam (JPGE), với sự hỗ trợ kỹ thuật&...

 • 2. Study on the quality of Family Planning in Viet Nam.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (05-10-2018)

 • Mặc dù Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể đối với hệ thống cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, nhưng vẫn có những lo ngại về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cũng như tỷ lệ ngừng sử dụng biện pháp tránh thai và thất bại của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu cao về bằng chứng đáng tin cậy về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế ...

 • Tdong cua nganh may mac va giay dep den tre em VN.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (6-2017)

 • Nghiên cứu đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng chính và các nguyên nhân gốc rễ, từ đó đề ra những khuyến nghị về các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi, đẩy mạnh các tác động tích cực nhằm giúp thực hiện các can thiệp có hiệu quả, bám sát mục tiêu đề ra và giúp xây dựng tài liệu hướng dẫn kể cả các thông lệ tốt, thân thiện với trẻ&#x...

 • B4-QLNN 8.18-vandungsttthcm.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc (08-2018)

 • Lịch sử đã chứng minh, các thời kỳ thịnh suy của các chế độ chính trị đều do có hay không có chính sách thu hút, sử dụng trí thức, nhân tài trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Để có cái nhìn đúng đắn, toàn diện hơn về nhân tài đối với sự hưng vong của quốc gia, bài viết luận giải những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân tài, trên cơ sở đó đưa ra một số...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lương Văn Kế (14-04-2014)

 • Yêu cầu trước tiên có tính phương pháp trong nghiên cứu sức mạnh mềm của các cường quốc là phải đặt sức mạnh mềm trong toàn bộ “sức mạnh tổng hợp quốc gia” (CNP/CNS). Bởi vì sức mạnh của một quốc gia không chỉ bao gồm sức mạnh cứng (yếu tố địa lý - dân cư, kinh tế, quân sự), mà còn cả các yếu tố được coi là sức mạnh mềm (thể chế chính trị, tư tưởng và chiến lược quốc gia ...

 • TVQH_Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Thị Khiết (201-06-20)

 • Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, bên cạnh việc xác định rõ về tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị về vấn đề quan trọng này, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong&...