Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44523
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường,kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 27/05/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Chính sách
Pháp luật
Xâm hại
Trẻ em
Description: Thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 27-05-2020
Type: Bản thông tin
Format: pdf
Extent: 50 trang
Source: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4e75b652-e195-49c1-a3bb-b84be3f0b88d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 418,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.