Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44523
Title: Bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch
Authors: Hoàng Thị Hoa
Keywords: Bảo tồn di sản
Văn hóa khu vực
Văn hóa
Tây Yên Tử
Phát triển du lịch
Du lịch
Di sản văn hóa
Động thực vật quý hiếm
Khu bảo tồn sinh thái Đồng Thông
Phật giáo
Trúc Lâm Yên Tử
Bắc Giang
Abstract: Nhận dạng các giá trị của di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử. 2) Đánh giá thực trạng bảo tồn di sản văn hóa và phát huy các giá trị phục vụ phát triển du lịch. 3) Đề xuất các định hướng và giải pháp bảo tồn di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử nhằm phát triển du lịch.
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 29 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_HoangThiHoa_Bao ve di san van hoa_Tay Yen Tu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 479,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.