Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54983
Title: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Thị Thương
Keywords: Đường sắt
Việt Nam
Nhân lực
Nguồn nhân lực
Đường sắt Việt Nam
Abstract: Luận án đặt trọng tâm nghiên cứu sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam ở các bộ phận chủ yếu là: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ; đội ngũ doanh nhân; đội ngũ công nhân lành nghề ngành Đường sắt Việt Nam hiện nay. Luận án nghiên cứu, khảo sát số liệu thực tiễn qua báo cáo ở một số đơn vị sản xuất - kinh doanh; Công ty Cổ phần xe lửa Gia Lâm; Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội; điều tra xã hội học ở Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Trường Cao đẳng Đường sắt Việt Nam.
Advisor: Phan Thanh Khôi
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 184 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 365,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHẠM THỊ THƯƠNG-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.