Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/13225
Title: Bài viết của cụ Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực Quốc hội ngày 22-12-1947 về ngày kỷ niệm thành lập giải phóng quân
Authors: Trưởng ban Thường trực Quốc hội
Keywords: Bài viết
Bùi Bằng Đoàn
Giải phóng
Giải phóng quân
Ngày 22-12-1947
Quốc dân
Abstract: Bài trích viết về việc Trưởng ban Thường trực Quốc hội gửi thư động viên quân giải phóng thực hiện nhiệm vụ mà Quốc dân giao phó, đồng thời kêu gọi nhân dân đoàn kết, giúp đỡ quân giải phóng trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược
Publisher: CTQG
Date Created: 22-12-1947
Issue Date: 1947
Type: 22-12-1947
Source: Văn kiện Quốc hội toàn tập: Tập 1 (1946-1960)
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.BaivietcuacuBuiBangDoanvengaykyniemthanhlapgiaiphongquan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 75,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.